• brasa mie...

  • mi na joe matie

  • moi bromtjie nanga fowroe

  • mik presierie

De stichting Kleurrijk Leven voor Suriname wordt geleid door een klein, doch bevlogen bestuur:
Voorzitter:
 Mijn naam is Krista Monteiro-Simons (1956), ik ben geboren en getogen in Paramaribo. Ik ben de jongste uit een gezin van 5 kinderen. Mijn vader, Dirk Simons, directeur van een bekende frisdrankenfabriek, stond in Suriname bekend als een zeer sociaal bewogen man. 
Ik ben er van overtuigd dat ik dan ook van hem het (bevoorrechte) gevoel voor maatschappelijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid heb meegekregen. Ik ben gehuwd met Paul (die als medebestuurder mijn passie deelt), moeder van een dochter en ik ben ook nog eens in het rijke bezit van een kleinzoon en kleindochter. Ondanks het feit dat ik reeds op jonge leeftijd naar Nederland ben verhuisd, voel ik mij meer dan betrokken bij het wel en wee van mijn geboorteland.
Ik draag de overtuiging dat ik d.m.v. mijn inzet en vooral door de hulp van de bij de stichting betrokkenen een bescheiden bijdrage kan leveren aan het oplossen van de problematiek van de HIV/Aids geïnfecteerde baby's en kinderen tot achttien jaar.
De kleinschalige en persoonlijke manier van werken onderscheidt ons van andere organisaties. De hulp die wij bieden aan de kinderen sluit aan op hun behoeften, waarbij het gaat om concrete zaken die hun levensomstandigheden verbeteren. We trachten professioneel te werk te gaan, we werken project, en - procesmatig, werken samen met andere organisaties en we evalueren wat we doen.
Al onze activiteiten doen we vanuit een persoonlijke betrokkenheid, een gedrevenheid om ons in te zetten voor de met HIV/Aids geïnfecteerde baby's en kinderen in Suriname, waarbij we de rotsvaste overtuiging hebben dat elk kind recht heeft op een menswaardig bestaan.

Warme groet, brasa

 

f t g