• brasa mie...

  • mi na joe matie

  • moi bromtjie nanga fowroe

  • mik presierie

qrcode

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wat doet de stichting Kleurrijk Leven voor Suriname?
Aids wordt veelal met Afrika geassocieerd. Wat minder bekend is, is dat Suriname, een land dat onlosmakelijke banden heeft met Nederland, aan de vooravond staat van een aids-epidemie.
Nergens ter wereld stijgt het aantal HIV-besmettingen zo snel als in het Caribische gebied, zo waarschuwt Unaids, een bundeling van aidsorganisaties binnen de Verenigde Naties.
Het wereldwijde AIDS-probleem speelt ook in Suriname. Volgens schattingen is 1,5 procent van de volwassen Surinaamse bevolking positief, dat komt er op neer dat er ongeveer 7000 mensen HIV-positief zijn. ( N.B. Suriname is 5 x zo groot als Nederland, maar heeft volgens de laatste volkstelling slechts 450.000 inwoners). Het exacte aantal besmette kinderen is niet bekend, de verwachting is dat het de komende jaren alleen maar sterk zal groeien. Bij de geboorte kan de baby al besmet zijn of besmet raken door de moedermelk.
Dit probleem krijgt veel te weinig aandacht van de Surinaamse Zorg(instellingen). De door HIV besmette baby’s worden vaak als het ware aan hun lot overgelaten worden. De Stichting Kleurrijk Leven voor Suriname richt zich in eerste instantie op het verlenen van kleinschalige hulp aan HIV/Aids besmette baby’s en jeugd tot achttien jaar in Suriname Voorop staat dat er persoonlijk op wordt toegezien dat de (financiële) middelen rechtstreeks worden aangewend voor de kindertehuizen die de met HIV/Aids besmette baby’s en jongeren opvangen.
Wij proberen zowel financiële als niet-financiële middelen te verwerven door het organiseren van evenementen en manifestaties. Ook geven wij voorlichting, - bijvoorbeeld aan scholen -en verzorgen wij publicaties over dit onderwerp.

 

Onze nieuwsbrief (juni 2022) Klik erop om de hele nieuwbrief te kunnen lezen

nieuwsbriefjuni2022klein

 

Een nieuwe folder:

leaflet floralia 1  leaflet floralia 2

 

Bestuur PublicatiesNieuwsNieuwsbrievenActiesContact

f t g