• brasa mie...

  • mi na joe matie

  • moi bromtjie nanga fowroe

  • mik presierie

Nieuws 8 - Oktober 2007


Project Kunstmanifestatie 
“Kunst kleurt het leven van een HIV/AIDS besmet kind”
De stichting Kleurrijk Leven voor Suriname heeft in samenwerking met Thomas Geloof en Cultuur 30 september jl.. in Oosterhout (NB)een unieke kunstmanifestatie georganiseerd.
De kunstmanifestatie “ Kunst kleurt het leven van een HIV/AIDS besmet kind”
was een feestelijke middag, bedoeld om aandacht te vragen voor de problematiek van de met HIV/AIDS besmette kinderen in Suriname.
Daarbij was het de opening van een expositie die loopt van 
1 oktober 2007 t/m 28 oktober 2007.
Circa 50 deelnemende kunstenaars tonen hun betrokkenheid bij dit mooie doel, door geheel of gedeeltelijk, de opbrengst van de verkochte kunstwerken af te staan aan de Stichting Kleurrijk Leven voor Suriname, die op haar beurt er zorg voor draagt, dat de totale opbrengst van de kunstmanifestatie èn de daarop aansluitende expositie naar het Parelhuis gaat.
Naast de opening, die in eerste instantie door de BN-er, Sylvana Simons, bekend van TV, wier wieg ook in Suriname heeft gestaan en die zeer begaan is met het lot van de met AIDS besmette kinderen, zou worden verricht, maar helaas op het laatste moment door ziekte helaas verstek liet gaan, waardoor Krista dit stokje over moest nemen, (wat ze dan ook op gloedvolle wijze deed), waren er meerdere gastsprekers zijn zoals de Ambassadeur vanSuriname, MevrouwMr. Urmilla Joella-Sewnundun, Mevrouw Annie Bischop, Oprichter en Bestuurslid van het Parelhuis in Paramaribo en de heer Mr. Thoon Essed,Gedeputeerde van Provincie Brabant.

Na de gloedvolle inleiding door Krista, haar dankwoord aan ondermeer Thomas, geloof en Cultuur die de prachtige ruimte beschikbaar heeft gesteld, de sponsoren en donateurs die het mogelijk hebben gemaakt de kunstmanifestatie te realiseren, de leden van het comité van aanbeveling, het team van promogirls - en boys en uiteraard de deelnemende kunstenaars,gaf Annie Bischop, een verhandeling over de stand van zaken in het Parelhuis, de gezondheidsituatie van de kinderen en de plannen van het Parelhuis.
Annie van huis uit een Drentse en van beroep verpleegkundige ,die al meer dan 40 jaar in Suriname woont, heeft 2 doelen in haar leven: haar godsdienst en de Zorg voor de medemens. Zij heeft zich als een van de eersten het lot aangetrokken van de met HIV/AIDS besmette kinderen in Suriname: als er één is die weet hoe wij de kinderen kunnen helpen is “Tante Annie”, zo noemen de kinderen van het Parelhuis haar, het wel.
Mevrouw Joella, de ambassadeur van Suriname onderschreef dat Suriname en Nederland met elkaar onverbrekelijke banden hebben en dat de hulp van Nederland voor de met HIV/AIDS besmette kinderen in Suriname meer dan welkom, zo niet noodzakelijk is.
Thoon Essed (in wie de warmte van de Brabander en de Surinamer is verenigd) schetste in vogelvlucht de geschiedenis die Brabant met Suriname had en nog heeft.
Lees meer...
Onder genot van een hapje en een drankje konden de bezoekers vervolgens op hun gemak de kunstwerken bekijken. Ook was er een informatiestand en werd er een korte film vertoond over de activiteiten van de stichting Kleurrijk Leven voor Suriname.Voorts was er aan de kunstmanifestatie een loterijgekoppeld, waarbij een retourticket, beschikbaar gesteld door SLM, naar Suriname werd verloot!
De muzikale omlijsting werd bij binnenkomst, hoe kan dat anders, op opzwepende wijze verzorgd door Percussieband Lebrazinha (Braziliaanse Batucada en Samba muziek) en pianist Joep Moonen zorgde ervoor dat tijdens de expositie de zoetgevooisde klanken de, meer dan 300, genodigden van zowel de kunst als van de muziek konden genieten
Graag verwijzen wij voor actueler nieuws naar de nieuwsbrieven en de homepage!

f t g