• brasa mie...

  • mi na joe matie

  • moi bromtjie nanga fowroe

  • mik presierie

Nieuws 7 - maart 2007


Bezoek aan het Parelhuis
Ditmaal zijn we, met een duidelijke agenda en actielijst naar Suriname gegaan.
Niet alleen wilden we met Annie Bischop praten over de verdere plannen van het Parelhuis, ook wilden we ons zelf overtuigen wat de status quo was van de projecten, zoals het ophogen van de grond, de vorderingen van de nieuwbouw, maar het allerbelangrijkste, zien hoe het met de kinderen gaat.
Een tweetal ontmoetingen met Annie en de kinderen in zowel het “oude”tehuis”als de nieuwbouw liet het volgende zien:
Annie was heel blij met de Multi-vitamines die we voor de kinderen hadden meegenomen.
De door de KB de Westhoek, te Oosterhout gemaakte kaarten en de toezeggingen van de financiële ondersteuning voor de te bouwen zandbak werden met warmte ontvangen.
Andere projecten die aan de orde kwamen waren: dievenijzers voor het nieuwe huis, een nieuwe speeltafel en stoeltjes.
Tevens overhandigden wij de verhalenboeken die gekocht waren van het geld, dat Miriam, een leerlinge van KB de Westhoek persoonlijk bij elkaar had verzameld.
Annie liet ons ook de matrasovertrekken zien, die wij eerder hadden bekostigd.
Ze las met grote interesse de publicaties, die we voor haar hadden mee genomen over de door ons verrichtte activiteiten in Nederland
Ook hebben wij de communicatie tussen Annie, de stichting en Patrick Hermelijn, onze belangenbehartiger in Paramaribo, ter sprake gebracht. Dit kan beter.
Wij zijn met haar naar de nieuwe locatie gegaan, die als alles meezit, in mei gereed is om de HIV/AIDS kinderen op te vangen.
Wij hebben de vorderingen bekeken van de nieuw op te zetten woningen.
De ophoging van het terrein en de fundering voor de containerwoningen, die zij gekregen heeft uit Nederland, zijn gereed. De containerwoningen worden op korte termijn in Suriname afgeleverd. (Noot: reeds gerealiseerd)
Wij hebben de plek gezien waar de zandbak gerealiseerd zal worden. Voordat wij weg gaan krijgen wij de offerte. ( noot: inmiddels is e.e.a. al geëffectueerd en gepland)
Ook hebben we een meeting gehad met Saskia Woodley en Maja Heijmans van het NAP – Nationaal Aids Programma – (van het Min. Van Volksgezondheid)die verantwoordelijk is voor de coördinatie en ondersteuning van de uitvoering van het Nationaal Strategisch Plan voor aanpak van HIV/AIDS.
Zij raden ons aan, aangezien het voor de kinderen het beste is om ze zo snel mogelijk weer in een/ het gezin terug te plaatsen en zij zich straks ook moeten kunnen handhaven in de maatschappij, ook andere vorm van hulp te bieden, zoals huiswerkbegeleiding, psychosociale ondersteuning en eventuele financiële ondersteuning .
Met andere woorden de stichting Kleurrijk Leven voor Suriname zal zich zowel met korte termijn activiteiten als met duurzame projecten bezig houden. (Korte termijn activiteit: zandbak, (ver)bouw, beveiliging en inrichting van het nieuwe tehuis etc.
Ten aanzien van de langere termijn activiteiten zal een plan van aanpak worden gemaakt met het bestuur van het Parelhuis en onze zaakwaarnemer in Paramaribo
Het spreekt van zelf dat de stichting Kleurrijk Leven voor Suriname indien er een bekwame kracht voor de psychosociale ondersteuning is aangetrokken, pas betalingen zal verrichten nadat er een deugdelijke (en door Patrick Hermelijn geaccordeerde urenverantwoording) zal worden overlegd

f t g