• brasa mie...

  • mi na joe matie

  • moi bromtjie nanga fowroe

  • mik presierie

Nieuws 6

Gelukkig nieuwjaar...

Lieve mensen,

Misschien wat aan de late kant, maar alsnog: ”Wan boeng njoeng jari “( Een gelukkig nieuwjaar). Wij wensen U een zeer kleurrijk en bovenal gezond 2007. Wij gaan ervan uit dat U geïnteresseerd bent in de ontwikkelingen van Stichting Kleurrijk Leven voor Suriname van het afgelopen jaar. Op korte termijn zal de website up to date worden gemaakt, zodat u op de laatste stand van zaken op de hoogte bent.
Veel leesgenot!
Krista Monteiro- Simons
•    In deze nieuwsbrief leest U over onze verrichtte activiteiten in 2006:
•    Expositie “Kleurrijk Leven” in de Schelleboom te Oosterhout.
•    Eind januari eindigde de expositie van Paul, mijn echtgenoot, die in december 2005 op een zeer ludieke wijze werd geopend door Gerda Havertong. Deze expositie was een daverend succes. Een groot deel van opbrengst van de verkochte schilderijen is naar de Stichting Kleurrijk Leven voor Suriname overgemaakt. (*)
•    Onze reis naar Suriname in April.
•    We hebben in Paramaribo het Parelhuis bezocht. Mogelijk ten overvloede verwijzen wij u voor het verslag naar de website. De Stichting Kleurrijk Leven voor Suriname heeft ervoor gezorgd dat er kasten werden gekocht en tevens hebben wij verschillende offertes laten maken voor het ophogen van het nieuwe terrein. Er zal in de loop van dit jaar een aanvang met de werkzaamheden worden gemaakt.
•    Expositie “Schep je eigen energie”
•    In augustus/september was er wederom een expositie van de kleurrijke schilderijen van Paul, ditmaal in Gallery Pauw in Oisterwijk.
•    Deze expositie werd geopend door burgemeester Willem Ligtvoet van de gemeente Nuenen (ook hij heeft nauwe banden met Suriname) en de burgemeester van Oisterwijk, de heer Y. Kortman. Ook hiervan is een deel van de opbrengst van de verkochte schilderijen naar de Stichting Kleurrijk Leven voor Suriname gegaan.(*)
•    Van Bergler ICT, een dienstverlenend automatiseringsbedrijf in Breda, heeft de stichting eind december als donatie voor 2007 een royaal bedrag overgemaakt gekregen.
•    Eerder in dat jaar, werd de stichting aangenaam verrast door een spontane overboeking door de directeur van DPA /Flex, de heer Rob de Laat, die er van afzag een verjaardagscadeau te ontvangen en besloten heeft het ingezamelde geld aan de stichting te schenken.
•    Op dinsdag 12 december jl. mocht ik als voorzitter van de Stichting Kleurrijk leven voor Suriname een cheque in ontvangst nemen van ELD BV, een bedrijf in Oosterhout, dat gespecialiseerd is in de afhandeling, (bulk)opslag, het mengen en de distributie van vloeibare chemicaliën. De directie van ELD besloot dit jaar het bedrag van € 1500, dat gereserveerd was voor (kerst) relatiegeschenken , te schenken aan een goed doel, waarbij de keus op de stichting Kleurrijk Leven voor Suriname was gevallen.
•    In december hebben we een schoolproject gehad op de basisschool de Westhoek te Oosterhout. Tijdens de presentatie aan leerlingen van groep 7 en 8 heb ik in vogelvlucht iets over Suriname verteld, wat de stichting doet, het probleem HIV/AIDS besproken en over de kinderen verteld die al HIV/AIDS hebben en in het Parelhuis wonen. De kinderen kregen het thema “Vriendschap”mee, dat zij met aanwijzingen en hulp van Paul in 3 workshops op schilderdoekjes met acrylverf mochten uitbeelden.
•    De schilderdoekjes zijn in januari tentoongesteld in de aula van de school waarna de ouders of andere familieleden de doekjes kunnen kopen: de opbrengst gaat geheel naar de Stichting Kleurrijk Leven voor Suriname.
•    Ook afgelopen jaar ( op 16 en 17 december) stonden we op de Kerstmarkt in theater de Bussel te Oosterhout met een kleurrijke, Surinaams aangeklede stand. Dit jaar hadden we naast de, door Paul vervaardigde passepartoutkaarten, speciale verjaardagskalenders en verschillende soorten cadeauartikelen. Ook werd er een schilderij van Paul verloot: de trekking werd verricht door Mevr. Helmi Huijbregts, burgemeester van Oosterhout. De opbrengst van dat weekend was een eclatant succes.
•    Kortom, 2006 was het jaar waarin we de stichting Kleurrijk Leven voor Suriname goed in de belangstelling hebben gebracht:
•    Er zijn meerdere krantenartikelen verschenen, er is een interview met de Wereld Omroep geweest ( pagina ook opgenomen op de website van de Wereld Omroep), de belangstelling en warmte is groeiend. Dit geeft ons nog meer inspiratie en energie om de plannen voor 2007 te realiseren.
Niet te vergeten: ook mochten wij bijzondere ondersteuning in zowel materiele als immateriële zin ontvangen van het comité van aanbeveling! Ook zijn wij veel dank verschuldigd aan reclamebureau Drukketel te Oosterhout, die ons bij onze PR activiteiten ondersteunt!
Namens de stichting Kleurrijk Leven voor Suriname dank ik u allen voor uw steun en advies die ik het afgelopen jaar mocht genieten;
Mag ik ook het komende jaar op u rekenen?
Met een warme groet.
Krista Monteiro Simons
zie ook  link publicaties (*) zie ook www.paulpaintings.nl

f t g