• brasa mie...

  • mi na joe matie

  • moi bromtjie nanga fowroe

  • mik presierie

Nieuws 1

Een persoonlijk woord van Sven Simons, medebestuurder
Begin dit jaar zag ik op de televisie een reportage over een bezoek van 20 medische specialisten, o.l.v. Sven Danner, (zie onderstaand artikel) die een bezoek brachten aan Suriname. De reden hiervan was het toenemend aantal aids-gevallen in Suriname. De verhalen en beelden vond ik schrijnend. Verschillende generaties, tot aan kleine kinderen, besmet met het aids-virus. In vele gevallen kwamen deze mensen in een sociaal isolement, uitgestoten door familie en vrienden; Een paar goedwillende vrouwen, waaronder Tante Annie Bisschop, trokken zich echter het lot van deze kinderen en ouderen aan. (o.a. Parelhuis) Met weinig tot geen steun vanuit de overheid proberen zij in alle opzichten de besmette kinderen een thuis te geven, een plek met een menswaardig bestaan, een plek waar zij met hulp van ons hun medicijnen kunnen kopen en waar enige hoop op een toekomst opdoemt.

Toen Krista, mijn zus, mij enkele weken later belde en vertelde van haar initiatief, flitsten de beelden van de reportage door mijn hoofd. Ik twijfelde er geen moment aan toen zij mij vroeg om tot het bestuur van de Stichting Kleurrijk Leven voor Suriname toe te treden: In de voetsporen van onze vader die zich altijd heeft ingezet voor de zwakkeren in de Surinaamse samenleving. Het kan geen toeval zijn: ik speelde al veel langer met de gedachte het werk van Tante Annie te ondersteunen en verlichting te brengen. De uitnodiging van Krista om aan dit initiatief een bijdrage te leveren valt mij dan ook toe!
Mijn band met Suriname is nog heel sterk. Ik ben er geboren en heb er tot mijn 15de jaar een onbekommerde prachtige jeugd gehad. Dat de band nog erg groot is zal niemand verbazen, zeker niet degenen die daar ooit gewoond, of er een vakantie doorgebracht hebben
Wat mij zo bijzonder aanspreekt aan de Stichting Kleurrijk Leven voor Suriname is de gedrevenheid waarmee Krista dit initiatief samen met Paul, haar man (en de kunstschilder van de familie), met zoveel enthousiasme aan de man/vrouw brengt.
Zij weten zich daarin gesteund door vele vrienden en relaties die hier vrijblijvend aan meewerken danwel hun steun al dan niet in natura geven.
Het is voor mij niet meer dan vanzelfsprekend om ook naast Greenpeace, Amnesty, Life for Aids, Wereldnatuurfonds en Natuurmonumenten, mij in te zetten om de Stichting Kleurrijk Leven voor Suriname, tot een succes te maken. Het gaat tenslotte om die kinderen en ouderen in Suriname die onze hulp hard nodig hebben.
Met onze steun kunnen we niet alleen het leven voor hun kleurrijker maken maar vooral ook van degenen die met hun hart en ziel voor hen zorgen.
Mag ik op uw hulp en ondersteuning rekenen?                    
Sven

f t g